Portal Info

Kuva: Admin User
Ajankohtaista
Admin User - keskiviikko, 3 huhtikuu 2013, 11:07
 

04/03/2020 Valmistuminen vuonna 2020 Kevät Muistathan, että anomus tulee olla tehtynä klo 15.00 mennessä. MÄÄRÄAJOISTA EI POIKETA!

04/03/2020 VAMKin tekniikan ja liiketalouden ohjelmissa nousua, myös joustavat opinnot kiinnostivat Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin kevään yhteishaun toisella hakukierroksella kiinnostivat erityisesti liiketalous ja tekniikan puolelta tietotekniikka. Sosionomin ja sairaanhoitajan tutkinnot ovat kestosuosikkeja ja vuosittaiset hakijamäärät ovat hyvin tasaiset. Moni opiskelee nykyään työn ohessa, ja monimuoto-opinnot amk-tutkintoihin ja ylempiin amk-tutkintoihin ovat myös kestosuosikkeja.

04/02/2020 VAMKin uusi rehtori on Kati Komulainen Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori/toimitusjohtajaksi on valittu johtaja, TtT Kati Komulainen. Hän aloittaa tehtävässään 4.5.2020.

04/02/2020 Take Away, Ravintola W33, Wolffintie 33

04/01/2020 Ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi 2020-2021

04/01/2020 VAMKin ja yliopiston yhteisellä verkkokauppakurssilla Miltä kuulostaa vapaavalintainen syventävä kurssi verkkokauppaohjelmoinnista, jonka kautta voit päästä oman alan kesätöihin, saat suorat kontaktit pörssiyritykseen ja opit täsmätaidon alan ammattilaisilta ja saat siitä vielä opintopisteitäkin?

03/30/2020 Kirjojen noutopiste avattu Vaasan yliopiston, VAMKin ja Novian opiskelijoille ja henkilökunnalle Vaasaan

03/26/2020 Nyytissä verkkotoiminta jatkuu normaalisti, koulutukset ja seminaarit webinaareiksi, kasvokkaiset tapahtumat ja tapaamiset peruttu

03/20/2020 FINNIPS Exams cancelled in China, South Korea and Hanoi in Vietnam The Finnish Network for International Programmes (FINNIPS) arranged entrance examinations for 10 Finnish Universities of Applied Sciences’ English-taught degree programmes in 10 countries around the world between 10 and 15 March. The examinations will be checked in the network’s UASs and the results of student selection based on these exams will be announced from 21 April onwards (and by 5 June 2020, at the latest).

03/20/2020 Nyyti järjestää ylimääräisiä chatteja koronan takia

 
Kuva: Admin User
New VAMK Study Portal | Tekniset tiedotteet / Technical Announcements
Admin User - perjantai, 26 huhtikuu 2013, 15:35
 

4.12.2019:   Pepin työpöydät ovat nyt käytettävissä. Tietoa käytöstä ATK-aapisessa.

2019-12-4:   Peppi desktops are now available. Information about usage in IT basic pages.

3.12.2019:  Pepin käyttöönotto viivästyy HOPS:ssa huomattujen ongelmien takia.
Viivästyksen kesto ei ole vielä tiedossa, ongelmaa ratkaistaan asennuksen toimittajan kanssa.
Työpöytien avautumisesta tullaan ilmoittamaan erikseen.

Valitamme viivästystä.

2019-12-3: Peppi deployment will be delayed due to problems in PSP properties.
Duration of the delay is yet unknown, problem is been resolved with system supplier.
Opening of the desktops will be notified.

We apologize the delay.


22.10.2019:  WinhaWille tulee poistumaan käytöstä 18.11. ja käyttöön otetaan Peppi palvelu, jonka työpöydät avautuvat 2.12.

Näiden päivämäärien välissä opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa opiskelutietojaan.
Tämä käyttökatko aiheuttaa myös osin muutoksia loppuvuoden valmistumisaikatauluhin sekä opintotoimiston palveluihin.
Lisätietoa löytyy Portalin Opiskelijapalvelut/Opintoasiat sekä ATK-aapisen Opetuksen järjestelmät -sivuilta.

Peppihelp@vamk.fi

 2019-10-22: WinhaWille will be shut down November 18th and replaced with Peppi system December 2nd when desktops will be opened.
Between these dates students don't have access to their study information.
This brake will partly affect graduation timetables and study office services rest of the calendar year.
More information can be found in Portal's Study Affair Offices and IT Basic's Systems for education pages.

Peppihelp@vamk.fi


22.1.2019: Portal/Moodle-palvelussa oli lyhyt rautavian aiheuttama käyttökatko, joka on nyt ohi. Palvelu toimii jälleen normaalisti.

2019-01-22: The Portal/Moodle service was down for a short while because of a hardware failure. The service is now up and running normally.


6.8.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-08-06: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


10.7.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-07-10: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


14.6.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-06-14: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


3.5.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-05-03: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


21.11.2017: Vanha Moodle portal.puv.fi on nyt suljettu tarpeettomana. (Sisäverkon kautta pääsykin suljettiin 10.7.2018.) Oikea osoite on: portal.vamk.fi

2017-11-21: The old Moodle portal.puv.fi is now closed as it's no longer needed. (Access from intranet was also closed 2018-07-10.) The right address is: portal.vamk.fi


4.3.2015: ÄLÄ käytä iOS-laitteille (iPad, iPhone) App Storesta ja Andoid-laitteille Google Play -palveluista löytyvää Microsoft Outlook -sovellusta. Sen käyttämässä palvelussa on vielä tällä hetkellä tietoturvariskejä. Käytä sen sijaan laitteesta jo valmiiksi löytyvää sähköposti-sovellusta.

2015-03-04: Do NOT use the Microsoft Outlook application found for iOS devices (iPad, iPhone) from App Store and for Android devices from Google Play. Service being used by the application has some security issues at the moment. Instead use the default e-mail application pre-installed on these devices.


23.9.2014: Portalin automatiikkaa päivitettiin edelleen (vaihe 2/2): Kurssit eivät enää poistu listalta vaan vanhat ovat yksinkertaisesti harmaalla.

2014-09-23: The automatic Portal system has been further updated (stage 2/2): Courses aren't removed from the list any more but are simply greyed instead.


10.9.2014: Portalin automatiikkaa on päivitetty (vaihe 1/2): Vanhat kurssit ovat nyt harmaalla. Muutos koskee kaikkia normaaleja Winhan opintojaksototeutusta vastaavia Moodle-kursseja. Väri muuttuu harmaaksi aina, kun toteutuksen päättymispäivämäärä on ohitettu.

2014-09-10: The automatic Portal system has been updated (stage 1/2): Old courses are now greyed. The change applies to all normal Moodle courses which have a corresponding course implementation in Winha. The colour changes to grey always when the end date of the course implementation has been passed.


20.11.2013: Portalin automatiikkaan on lisätty toteutusten ilmoittautumisten poisto. Jos putosit pois Moodle-kurssilta aiheettomasti, ota yhteys opettajaan tai opintotoimistoon ja pyydä lisäämään toteutusilmoittautuminen Winhaan.

2013-11-20: The automatic Portal system now includes also removals of course implementation enrolments. If you've been dropped from a Moodle course groundlessly please contact your teacher or the student affairs office and ask to be enrolled to the course implementation at Winha.


Ohjeita opiskelijoille Portalin käyttöön (2013-2014): täältä
Aikaisemmin käytössä ollut vanha portaali ja siellä oleva kurssisi ja aineisto löytyvät osoitteesta https://portal.puv.fi/.

Instruktionerna av Portal (2013-2014): klicka här
Den gamla portal, dina gamla kurser och material finns på https://portal.puv.fi/.

Instructions for using Portal (2013-2014): click this link
Old study portal, your old courses and material can be found at https://portal.puv.fi/.

Instructions for teachers: click this link