Portal Info

Kuva: Admin User
New VAMK Study Portal | Tekniset tiedotteet / Technical Announcements
Admin User - Thursday, 20. Aprilta 2017, 15:21
 

18.4.2017: Perjantaina 21.4. klo 12.00 jaetaan helpdesk-pisteen edessä tietokoneita (ilman näyttöjä) sekä näppäimistöjä ja hiiriä.

2017-04-18: On Friday 21st Apr at 12:00 computers (without displays) are being given for free. There are also keyboards and mice.

 


 

13.4.2017: Opiskelijoilla on tällä hetkellä käytössä ns. roaming profile, joka mahdollistaa esim. ohjelmien asetusten ja työpöydällä olevien tiedostojen siirtymisen koneelta toiselle.

Tämä ominaisuus poistuu käytöstä 22.5.

Opiskelijoiden tulee itsenäisesti varmistaa tarvitsemansa tiedostot talteen. Kotihakemisto U: pysyy käytössä kuten ennenkin.

Suurimmat syyt tähän muutokseen ovat käytön epävarmuus ja Windows 10 käyttöjärjestelmään siirtymisen muutokset. Windows 10 käyttöjärjestelmään tullaan siirtymään mahdollisuuksien mukaan ensi lukukaudella.

helpdesk@vamk.fi

2017-04-13: At the moment our students have a so called roaming profile which has enabled the possibility for example for program settings and files stored on the desktop to follow the student from one computer to another.

This feature will be removed May 22nd

The students are required to backup their files independently. The homedrive (U:-drive) will be accessible as before.

The main reasons for this change is the features unreliability and the transition requirements for Windows 10. Depending on the possibilities we will be transitioning our classrooms to Windows 10 during the coming summer.

helpdesk@vamk.fi

 


 

15.3.2017: Vanhan Moodlen portal.puv.fi sulkeminen on varmistunut. Kopioithan vanhat materiaalit välittömästi talteen, jos on tarvetta. Palvelu ajetaan alas hetkenä minä hyvänsä. (16.3.2017: Viikonlopun jälkeen.)

2017-03-15: The closure of the old Moodle portal.puv.fi is confirmed. Please copy your old materials immediately if needed. The service will be closed at any moment. (2017-03-16: After the weekend.)

 


 

7.3.2017: Työjärjestykset vaativat nykyään kirjautumista. Omaan kalenteriin lisäys oli muutoksen takia jonkin aikaa rikki, mutta on toiminut taas 1.3.2017 lähtien.

2017-03-07: The schedules require authentication these days. Addition to your own calendar was broken for a while because of the change but it's been working again since 2017-03-01.

 


 

9.9.2016: eduroam-palvelun salausvarmenteet vaihdetaan keskiviikkona 14.9.2016. Muutoksella parannetaan yhteensopivuutta uusien laitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Muutoksen johdosta joudut ehkä asentamaan tai hyväksymään uudet varmenteet. Jos olet käyttänyt CAT-asennustyökalua lataa uusi versio cat.eduroam.org -sivustolta. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Helpdeskiin: helpdesk@vamk.fi

2016-09-09: The certificates of the eduroam service will be changed on Wednesday 14th Sep 2016. The change improves the compatibility with new devices and operating systems. Because of the change you might need to install or approve new certificates. If you've used the CAT installation tool please download a new version from cat.eduroam.org. If you have a problem please contact Helpdesk: helpdesk@vamk.fi

 


 

23.6.2016: Vanha Moodle portal.puv.fi aiotaan sulkea aivan lähiaikoina. Jos asia aiheuttaa ongelmia, ota välittömästi yhteyttä Helpdeskiin.

2016-06-23: The old Moodle portal.puv.fi is going to be closed very soon. If that is a problem for you please contact Helpdesk immediately.

 


 

6.6.2016: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2016-06-06: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.

 


 

31.12.2015: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2015-12-31: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.

 


 

19.8.2015: Portal/Moodle oli alhaalla ajoittain pitkiäkin aikoja ke 19.8.2015 ison ylläpitotyön vuoksi. Huoltotyö onnistui, ja palvelu toimii jälleen normaalisti. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2015-08-19: Portal/Moodle was down on Wed 2015-08-19. The breaks took quite long and happened because of a big maintenance work. It was a success and the service works normally again. If you have problems please contact Helpdesk.

 


 

E-lomake (e-lomake.puv.fi) oli poissa käytöstä 6.8.2015 klo 8 – 16 päivityksen vuoksi.

E-lomake website had a maintenance break (software update) 2015-08-06 8 – 16.

 


 

4.3.2015: ÄLÄ käytä iOS-laitteille (iPad, iPhone) App Storesta ja Andoid-laitteille Google Play -palveluista löytyvää Microsoft Outlook -sovellusta. Sen käyttämässä palvelussa on vielä tällä hetkellä tietoturvariskejä. Käytä sen sijaan laitteesta jo valmiiksi löytyvää sähköposti-sovellusta.

2015-03-04: Do NOT use the Microsoft Outlook application found for iOS devices (iPad, iPhone) from App Store and for Android devices from Google Play. Service being used by the application has some security issues at the moment. Instead use the default e-mail application pre-installed on these devices.

 


 

30.12.2014: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2014-12-30: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.

 


 

5.12.2014: Kotikoneiden virustorjunnan jakelu päättyy 1.1.2015.

2014-12-05: The distribution of virus protection for home computers ends Jan 1 2015.

 


 

23.9.2014: Portalin automatiikkaa päivitettiin edelleen (vaihe 2/2): Kurssit eivät enää poistu listalta vaan vanhat ovat yksinkertaisesti harmaalla.

2014-09-23: The automatic Portal system has been further updated (stage 2/2): Courses aren't removed from the list any more but are simply greyed instead.

 


 

10.9.2014: Portalin automatiikkaa on päivitetty (vaihe 1/2): Vanhat kurssit ovat nyt harmaalla. Muutos koskee kaikkia normaaleja Winhan opintojaksototeutusta vastaavia Moodle-kursseja. Väri muuttuu harmaaksi aina, kun toteutuksen päättymispäivämäärä on ohitettu.

2014-09-10: The automatic Portal system has been updated (stage 1/2): Old courses are now greyed. The change applies to all normal Moodle courses which have a corresponding course implementation in Winha. The colour changes to grey always when the end date of the course implementation has been passed.

 


 

20.11.2013: Portalin automatiikkaan on lisätty toteutusten ilmoittautumisten poisto. Jos putosit pois Moodle-kurssilta aiheettomasti, ota yhteys opettajaan tai opintotoimistoon ja pyydä lisäämään toteutusilmoittautuminen Winhaan.

2013-11-20: The automatic Portal system now includes also removals of course implementation enrolments. If you've been dropped from a Moodle course groundlessly please contact your teacher or the student affairs office and ask to be enrolled to the course implementation at Winha.

 


 

2.10.2013: Jos eduroam lakkasi toimimasta ios7-päivityksen jälkeen, poista profiili (Settings -> General -> Profile -> Remove) ja konfiguroi eduroam uudelleen.
11.9.2013: Jos eduroam WLAN lakkasi toimimasta, vaihda tunnuksesi muotoon tunnus@vamk.fi
18.9.2013: Päivitetyt eduroam-ohjeet ATK-aapisessa

2013-10-02: If eduroam stopped working after upgrading to ios7, remove the profile (Settings -> General -> Profile -> Remove) and configure eduroam again.
2013-09-11: If eduroam Wi-Fi stopped working change your username to username@vamk.fi
2013-09-18: Updated eduroam instructions at ICT Basics

 


 

This is the new VAMK Study Portal (since the academic year 2013 - 2014).

 

Ohjeita opiskelijoille uuden Portalin käyttöön: täältä

Aikaisemmin käytössä ollut portaali ja siellä oleva kurssisi ja aineisto löytyvät osoitteesta https://portal.puv.fi/.

 

Instruktionerna av Nya Portal: klicka här

Den gamla portal, dina gamla kurser och material finns på https://portal.puv.fi/.

 

Instructions for using new Portal: click this link

Old study portal, your old courses and material can be found at https://portal.puv.fi/.

 

Instructions for teachers: click this link

 
Kuva: Admin User
Tulossa syksyllä 2015
Admin User - Friday, 25. Septemberta 2015, 13:01
 

Treeniohjelma