Info

Ajankohtaista

Admin User -

08/13/2020 Valmistuminen lukuvuonna 2020-2021

08/06/2020 Opiskelijoiden koronaohjeet: Vaasan ammattikorkeakoulussa palataan kampuksille ja siirrytään hybridityöskentelyyn Opetus jatkuu syksyllä lähiopetuksena. Englanninkieliset ohjelmat International Business ja Information Technology alkavat 1. vuosikurssin osalta etäopetuksena. Muut englanninkieliset vuosikurssit aloittavat hybridiopetuksella opettajien ohjeiden mukaan. Kaikki yli 40 hengen luennot pidetään etäopetuksena. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään tarvittaessa.

08/04/2020 Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Hae meille lisähaussa 17.–21.8. Lisähaku VAMKiin käynnistyy maanantaina 17. elokuuta ja kestää 21. elokuuta asti. Opintoihin haetaan sähköisesti osoitteissa opintopolku.fi ja studyinfo.fi. Tarjolla on suomen- ja englanninkielisiä ohjelmia.

07/31/2020 CampusOnline.fi - syksy 2020 Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2020

07/30/2020 Valmistuminen elokuussa 2020 Muistathan, että anomus tulee olla lähetettynä klo 15.00 mennessä ÄLÄ ano todistusta ennen kuin Sinulla on kaikki opinnot rekisteröity Peppiin!

06/30/2020 VAMKin opiskelijatiimille hopeaa projektinhallinnan SM-kilpailussa VAMKin tiimi oli tyytyväinen suoritukseensa, vaikka etäyhteyden käyttö toikin oman lisähaasteensa kilpailuun.

06/29/2020 Valintakokeiden toinen vaihe on VAMKissa sujunut lämpimissä merkeissä Kaikkiaan 500 opiskelijaa kävi Vaasan ammattikorkeakoulun tiloissa suorittamassa valintakokeiden toisen osan. Kokeiden tulokset julkaistaan 15.7. mennessä.

06/22/2020 Ammattikorkeakoulujen valintakokeet jatkuvat tiistaina 23.6. Ammattikorkeakoulujen valintakokeet jatkuvat 23.–25.6. Tuolloin järjestetään 22 eri ammattikorkeakoulun kampuksilla AMK-valintakokeen toinen vaihe, johon on kutsuttu yli 21 000 hakijaa.

06/17/2020 Yhteishaun valintakokeet tuovat myös VAMKin tiloihin hakijoita ympäri Suomea Koronavirus on aiheuttanut paljon erityisjärjestelyitä myös ammattikorkeakoulujen hakujärjestelmään. Ensimmäisen vaiheen koe järjestettiin 4.6.2020 digitaalisena etäkokeena. Toisen vaiheen koe järjestetään 23.-25.6. ammattikorkeakoulujen kampuksilla eri puolilla maata. VAMKissa sekä hakijat että koetta valvova henkilökunta käyttävät kasvomaskia.

06/16/2020 Arene: Ammattikorkeakoulut avaamassa lähiopetusta syksyllä Ammattikorkeakoulut valmistautuvat koronaepidemian jälkeiseen syyslukukauteen hybridimallilla. Opetusta tullaan järjestämään kampuksilla lähiopetuksena ja osassa ammattikorkeakouluista verkko- ja monimuoto-opetus jatkuvat syksyllä aiempaa laajempina. Ammattikorkeakoulut seuraavat koronatilanteen kehittymistä ja sopeuttavat tarvittaessa toimintaansa.

New VAMK Study Portal | Tekniset tiedotteet / Technical Announcements

Admin User -

17.7.2020: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2020-07-17: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


7.5.2020: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2020-05-07: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


4.12.2019: Pepin työpöydät ovat nyt käytettävissä. Tietoa käytöstä ATK-aapisessa.

2019-12-04: Peppi desktops are now available. Information about usage in IT basic pages.


3.12.2019:  Pepin käyttöönotto viivästyy HOPS:ssa huomattujen ongelmien takia.

2019-12-03: Peppi deployment will be delayed due to problems in PSP properties.


22.10.2019: WinhaWille tulee poistumaan käytöstä 18.11. ja käyttöön otetaan Peppi-palvelu, jonka työpöydät avautuvat 2.12. Lisätietoa löytyy Portalin Opiskelijapalvelut/Opintoasiat sekä ATK-aapisen Opetuksen järjestelmät -sivuilta. Peppihelp@vamk.fi

 2019-10-22: WinhaWille will be shut down November 18th and replaced with Peppi system December 2nd when desktops will be opened. More information can be found in Portal's Study Affair Offices and IT Basic's Systems for education pages. Peppihelp@vamk.fi


6.8.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-08-06: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


21.11.2017: Vanha Moodle portal.puv.fi on nyt suljettu tarpeettomana. (Sisäverkon kautta pääsykin suljettiin 10.7.2018.) Oikea osoite on: portal.vamk.fi

2017-11-21: The old Moodle portal.puv.fi is now closed as it's no longer needed. (Access from intranet was also closed 2018-07-10.) The right address is: portal.vamk.fi


4.3.2015: ÄLÄ käytä iOS-laitteille (iPad, iPhone) App Storesta ja Andoid-laitteille Google Play -palveluista löytyvää Microsoft Outlook -sovellusta. Sen käyttämässä palvelussa on vielä tällä hetkellä tietoturvariskejä. Käytä sen sijaan laitteesta jo valmiiksi löytyvää sähköposti-sovellusta.

2015-03-04: Do NOT use the Microsoft Outlook application found for iOS devices (iPad, iPhone) from App Store and for Android devices from Google Play. Service being used by the application has some security issues at the moment. Instead use the default e-mail application pre-installed on these devices.


23.9.2014: Portalin automatiikkaa päivitettiin edelleen (vaihe 2/2): Kurssit eivät enää poistu listalta vaan vanhat ovat yksinkertaisesti harmaalla.

2014-09-23: The automatic Portal system has been further updated (stage 2/2): Courses aren't removed from the list any more but are simply greyed instead.


10.9.2014: Portalin automatiikkaa on päivitetty (vaihe 1/2): Vanhat kurssit ovat nyt harmaalla. Muutos koskee kaikkia normaaleja opintojaksototeutusta vastaavia Moodle-kursseja. Väri muuttuu harmaaksi aina, kun toteutuksen päättymispäivämäärä on ohitettu.

2014-09-10: The automatic Portal system has been updated (stage 1/2): Old courses are now greyed. The change applies to all normal Moodle courses which have a corresponding course implementation. The colour changes to grey always when the end date of the course implementation has been passed.


20.11.2013: Portalin automatiikkaan on lisätty toteutusten ilmoittautumisten poisto. Jos putosit pois Moodle-kurssilta aiheettomasti, ota yhteys opettajaan tai opintotoimistoon ja pyydä lisäämään toteutusilmoittautuminen.

2013-11-20: The automatic Portal system now includes also removals of course implementation enrolments. If you've been dropped from a Moodle course groundlessly please contact your teacher or the student affairs office and ask to be enrolled to the course implementation.


Ohjeita opiskelijoille Portalin käyttöön: täältä.
Instruktionerna av Portal: klicka här.
Instructions for using Portal: click this link.

Instructions for teachers: click this link.

Vanhat aiheet...