Portal Info

Kuva: Admin User
Ajankohtaista
Admin User - keskiviikko, 3 huhtikuu 2013, 11:07
 

01/23/2020 Wuhanista saapuneet VAMKin opiskelijat terveystarkastukseen VAMKissa on tällä hetkellä hiljattain Kiinan Wuhanista saapuneita opiskelijoita. Wuhanissa todettiin alkuvuonna keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus. Kiinassa ja myös Wuhanissa sairastumisriski on WHO:n mukaan pieni, mutta neljä VAMKin opiskelijaa on varatoimenpiteenä kutsuttu terveystarkastukseen.

01/23/2020 VAMKin yhteishaun ensimmäinen hakukierros onnistui odotetusti Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin keskiviikkona päättynyt englanninkielisten koulutusten haku sujui hyvin. Tarjolla oli kaksi englanninkielistä koulutusta, joihin saatiin yhteensä yli 1100 hakijaa.

01/23/2020 Valmistuminen vuonna 2020 Kevät Muistathan, että anomus tulee olla tehtynä klo 15.00 mennessä.

01/23/2020 "Apply for a Management Consulting workshop held by VES together with Nooga Consulting!

01/20/2020 VAMKin wc-tiloista löytyi lauantaina pienoiskamera Poliisi suorittaa parhaillaan teknistä ja taktista tutkintaa. Tutkimuksissa on selvinnyt, että kamerankäyttö on ollut lyhytkestoista. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa tapaukseen liittyen keskusteluapua tarvittaessa.

01/10/2020 VAMKin ja Novian opiskelijat yhteisessä tandem-kieliharjoittelussa Syyslukukaudella 2019 Vamkin ensimmäisen vuoden konetekniikan ja sähkötekniikan opiskelijat pääsivät jälleen harjoittamaan toista kotimaista kieltä yhdessä Novian opiskelijoiden kanssa tandem-menetelmää käyttäen.

01/10/2020 ABB Summer internships, come and meet ABB representatives at VAMK 14.1. ARE YOU LOOKING FOR A SUMMER INTERNSHIP?

01/07/2020 Tritonian palveluajat muuttuvat 7.1.2020 - aukioloajat säilyvät ennallaan/ Changes in Tritonia's service hours from 7.1.2020 - opening hours remain the same

12/23/2019 Vaasan ammattikorkeakoulu yhteistyöhön joulupukin kanssa Etelän ns. halpapukit ja tänä syksynä erityisesti postin lakko ovat aiheuttaneet ongelmia.

12/20/2019 Onnittelut 134 tänään valmistuneelle! Jättionnittelut kaikille valmistuneille! Nyt todistuksensa sai 134 opiskelijaa ja koko vuonna todistuksensa on saanut ennätykselliset 568 opiskelijaa.

 
Kuva: Admin User
New VAMK Study Portal | Tekniset tiedotteet / Technical Announcements
Admin User - perjantai, 26 huhtikuu 2013, 15:35
 

4.12.2019:   Pepin työpöydät ovat nyt käytettävissä. Tietoa käytöstä ATK-aapisessa.

2019-12-4:   Peppi desktops are now available. Information about usage in IT basic pages.

3.12.2019:  Pepin käyttöönotto viivästyy HOPS:ssa huomattujen ongelmien takia.
Viivästyksen kesto ei ole vielä tiedossa, ongelmaa ratkaistaan asennuksen toimittajan kanssa.
Työpöytien avautumisesta tullaan ilmoittamaan erikseen.

Valitamme viivästystä.

2019-12-3: Peppi deployment will be delayed due to problems in PSP properties.
Duration of the delay is yet unknown, problem is been resolved with system supplier.
Opening of the desktops will be notified.

We apologize the delay.


22.10.2019:  WinhaWille tulee poistumaan käytöstä 18.11. ja käyttöön otetaan Peppi palvelu, jonka työpöydät avautuvat 2.12.

Näiden päivämäärien välissä opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa opiskelutietojaan.
Tämä käyttökatko aiheuttaa myös osin muutoksia loppuvuoden valmistumisaikatauluhin sekä opintotoimiston palveluihin.
Lisätietoa löytyy Portalin Opiskelijapalvelut/Opintoasiat sekä ATK-aapisen Opetuksen järjestelmät -sivuilta.

Peppihelp@vamk.fi

 2019-10-22: WinhaWille will be shut down November 18th and replaced with Peppi system December 2nd when desktops will be opened.
Between these dates students don't have access to their study information.
This brake will partly affect graduation timetables and study office services rest of the calendar year.
More information can be found in Portal's Study Affair Offices and IT Basic's Systems for education pages.

Peppihelp@vamk.fi


22.1.2019: Portal/Moodle-palvelussa oli lyhyt rautavian aiheuttama käyttökatko, joka on nyt ohi. Palvelu toimii jälleen normaalisti.

2019-01-22: The Portal/Moodle service was down for a short while because of a hardware failure. The service is now up and running normally.


6.8.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-08-06: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


10.7.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-07-10: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


14.6.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-06-14: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


3.5.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-05-03: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


21.11.2017: Vanha Moodle portal.puv.fi on nyt suljettu tarpeettomana. (Sisäverkon kautta pääsykin suljettiin 10.7.2018.) Oikea osoite on: portal.vamk.fi

2017-11-21: The old Moodle portal.puv.fi is now closed as it's no longer needed. (Access from intranet was also closed 2018-07-10.) The right address is: portal.vamk.fi


4.3.2015: ÄLÄ käytä iOS-laitteille (iPad, iPhone) App Storesta ja Andoid-laitteille Google Play -palveluista löytyvää Microsoft Outlook -sovellusta. Sen käyttämässä palvelussa on vielä tällä hetkellä tietoturvariskejä. Käytä sen sijaan laitteesta jo valmiiksi löytyvää sähköposti-sovellusta.

2015-03-04: Do NOT use the Microsoft Outlook application found for iOS devices (iPad, iPhone) from App Store and for Android devices from Google Play. Service being used by the application has some security issues at the moment. Instead use the default e-mail application pre-installed on these devices.


23.9.2014: Portalin automatiikkaa päivitettiin edelleen (vaihe 2/2): Kurssit eivät enää poistu listalta vaan vanhat ovat yksinkertaisesti harmaalla.

2014-09-23: The automatic Portal system has been further updated (stage 2/2): Courses aren't removed from the list any more but are simply greyed instead.


10.9.2014: Portalin automatiikkaa on päivitetty (vaihe 1/2): Vanhat kurssit ovat nyt harmaalla. Muutos koskee kaikkia normaaleja Winhan opintojaksototeutusta vastaavia Moodle-kursseja. Väri muuttuu harmaaksi aina, kun toteutuksen päättymispäivämäärä on ohitettu.

2014-09-10: The automatic Portal system has been updated (stage 1/2): Old courses are now greyed. The change applies to all normal Moodle courses which have a corresponding course implementation in Winha. The colour changes to grey always when the end date of the course implementation has been passed.


20.11.2013: Portalin automatiikkaan on lisätty toteutusten ilmoittautumisten poisto. Jos putosit pois Moodle-kurssilta aiheettomasti, ota yhteys opettajaan tai opintotoimistoon ja pyydä lisäämään toteutusilmoittautuminen Winhaan.

2013-11-20: The automatic Portal system now includes also removals of course implementation enrolments. If you've been dropped from a Moodle course groundlessly please contact your teacher or the student affairs office and ask to be enrolled to the course implementation at Winha.


Ohjeita opiskelijoille Portalin käyttöön (2013-2014): täältä
Aikaisemmin käytössä ollut vanha portaali ja siellä oleva kurssisi ja aineisto löytyvät osoitteesta https://portal.puv.fi/.

Instruktionerna av Portal (2013-2014): klicka här
Den gamla portal, dina gamla kurser och material finns på https://portal.puv.fi/.

Instructions for using Portal (2013-2014): click this link
Old study portal, your old courses and material can be found at https://portal.puv.fi/.

Instructions for teachers: click this link