Info

Tekniset tiedotteet / Technical Announcements

Tekniset tiedotteet / Technical Announcements

Admin User -
Vastausten määrä: 0

26.5.2021: Ensi viikolla 31.5. – 3.6.2021 Helpdesk on varattuna valintakokeen toteutukseen. Tällöin tukipalvelua on saatavana ainoastaan kriittisissä tapauksissa.

Helpdesk on suljettu 28.6. – 30.7.2021.


1.3.2021: Tietojärjestelmäpalveluiden Helpdesk palvelee kiihtyvän koronatilanteen vuoksi rajoitetusti.

Käynti helpdeskissä edellyttää toistaiseksi ajanvarausta, helpdesk@vamk.fi, 020 766 3328. Asioidessa on käytettävä kasvomaskia, sekä noudatettava turvaväliä (vähintään kaksi metriä).

Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, älä tule tiloihimme! Kiitos!


20.11.2020: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2020-11-20: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


21.10.2020:  OpenVPN käyttö lopetetaan 10.11., siirry käyttämään eduVPN ohjelmaa. Käyttöohjeita Portalissa ATK-aapisessa.

2020-10-21: OpenVPN usage expires November 10th, continue usage with eduVPN. Instructions can be found from IT Basics in Portal.


31.8.2020: Ilmoittautuminen synkronoituu Moodleen seuraavaksi päiväksi. Moodle-kurssi luodaan kaksi viikkoa ennen kurssin tai sen ilmoittautumisen alkamista. Vasemmassa valikossa näkyy vain alkaneet kurssit. Kaikki kurssit pääsee näkemään työpöytäsivulta.

2020-08-31: A new enrolment is synchronised to Moodle the next day. A new Moodle course will be created two weeks before the course or its enrolment begins. The left menu shows only courses that have started. All courses can be seen from the dashboard page.


28.8.2020: Portal/Moodle sai uuden käyttäjäystävällisemmän ulkoasun.

2020-08-28: Portal/Moodle got a new user-friendlier theme.


21.8.2020: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2020-08-21: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


17.7.2020: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2020-07-17: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


7.5.2020: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2020-05-07: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


4.12.2019: Pepin työpöydät ovat nyt käytettävissä. Tietoa käytöstä ATK-aapisessa.

2019-12-04: Peppi desktops are now available. Information about usage in IT basic pages.


3.12.2019:  Pepin käyttöönotto viivästyy HOPS:ssa huomattujen ongelmien takia.

2019-12-03: Peppi deployment will be delayed due to problems in PSP properties.


22.10.2019: WinhaWille tulee poistumaan käytöstä 18.11. ja käyttöön otetaan Peppi-palvelu, jonka työpöydät avautuvat 2.12. Lisätietoa löytyy Portalin Opiskelijapalvelut/Opintoasiat sekä ATK-aapisen Opetuksen järjestelmät -sivuilta. Peppihelp@vamk.fi

 2019-10-22: WinhaWille will be shut down November 18th and replaced with Peppi system December 2nd when desktops will be opened. More information can be found in Portal's Study Affair Offices and IT Basic's Systems for education pages. Peppihelp@vamk.fi


21.11.2017: Vanha Moodle portal.puv.fi on nyt suljettu tarpeettomana. (Sisäverkon kautta pääsykin suljettiin 10.7.2018.) Oikea osoite on: portal.vamk.fi

2017-11-21: The old Moodle portal.puv.fi is now closed as it's no longer needed. (Access from intranet was also closed 2018-07-10.) The right address is: portal.vamk.fi


4.3.2015: ÄLÄ käytä iOS-laitteille (iPad, iPhone) App Storesta ja Andoid-laitteille Google Play -palveluista löytyvää Microsoft Outlook -sovellusta. Sen käyttämässä palvelussa on vielä tällä hetkellä tietoturvariskejä. Käytä sen sijaan laitteesta jo valmiiksi löytyvää sähköposti-sovellusta.

2015-03-04: Do NOT use the Microsoft Outlook application found for iOS devices (iPad, iPhone) from App Store and for Android devices from Google Play. Service being used by the application has some security issues at the moment. Instead use the default e-mail application pre-installed on these devices.


23.9.2014: Portalin automatiikkaa päivitettiin edelleen (vaihe 2/2): Kurssit eivät enää poistu listalta vaan vanhat esitetään eri tavalla, "arkistoituina".

2014-09-23: The automatic Portal system has been further updated (stage 2/2): Courses aren't removed from the list any more. Old ones are presented differently, as "archived".


10.9.2014: Portalin automatiikkaa on päivitetty (vaihe 1/2): Vanhat kurssit (toteutuksen päättymispäivämäärä ohitettu) ovat harmaalla. Muutos koskee kaikkia normaaleja opintojaksototeutusta vastaavia Moodle-kursseja.

2014-09-10: The automatic Portal system has been updated (stage 1/2): Old courses (the end date of the course implementation being passed) are greyed. The change applies to all normal Moodle courses which have a corresponding course implementation.


20.11.2013: Portalin automatiikkaan on lisätty toteutusten ilmoittautumisten poisto. Jos putosit pois Moodle-kurssilta aiheettomasti, ota yhteys opettajaan tai opintotoimistoon ja pyydä lisäämään toteutusilmoittautuminen.

2013-11-20: The automatic Portal system now includes also removals of course implementation enrolments. If you've been dropped from a Moodle course groundlessly please contact your teacher or the student affairs office and ask to be enrolled to the course implementation.


Ohjeita opiskelijoille Portalin käyttöön: täältä.
Instruktionerna av Portal: klicka här.
Instructions for using Portal: click this link.

Instructions for teachers: click this link.