Portal Info

Kuva: Admin User
New VAMK Study Portal | Tekniset tiedotteet / Technical Announcements
Admin User - Thursday, 14 June 2018, 15:40
 

14.6.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-06-14: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


3.5.2018: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2018-05-03: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


18.1.2018: Fyysinen Helpdesk-pisteemme huoneessa WA1126 on auki vielä tänään torstaina 18.1. ja huomenna perjantaina 19.1. klo 9–11 ja 12–14. Sen jälkeen Helpdesk tarjoaa fyysistä apua vain erikseen sopimalla, osoitteesta: helpdesk@vamk.fi

2018-01-18: Our physical Helpdesk site in room WA1126 is still open this Thursday 18th and tomorrow Friday 19th Jan at 9–11 and 12–14. After that Helpdesk offers physical help only in special cases by contacting: helpdesk@vamk.fi


21.11.2017: Vanha Moodle portal.puv.fi on nyt suljettu tarpeettomana. Oikea osoite on: portal.vamk.fi

2017-11-21: The old Moodle portal.puv.fi is now closed as it's no longer needed. The right address is: portal.vamk.fi


29.8.2017: Portal/Moodle on vaihdettu käyttämään uutta mobiiliystävällistä ulkoasua. Vanha ulkoasu ei ollut enää yhteensopiva nykyisen ohjelmistoversion kanssa.

2017-08-29: Portal/Moodle has a new mobile friendly theme. The old theme wasn't compatible with the current software version any more.


15.8.2017: Portal/Moodle on päivitetty uuteen ohjelmistoversioon: uusien ominaisuuksien esittely, mahdollisia ongelmia sekä lista muutoksista. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Helpdeskiin.

2017-08-15: Portal/Moodle has been upgraded to new software version: introduction to the new features, possible issues and list of the changes. If you have problems please contact Helpdesk.


13.4.2017: Opiskelijoilla on tällä hetkellä käytössä ns. roaming profile, joka mahdollistaa esim. ohjelmien asetusten ja työpöydällä olevien tiedostojen siirtymisen koneelta toiselle.

Tämä ominaisuus poistuu käytöstä 22.5.

Opiskelijoiden tulee itsenäisesti varmistaa tarvitsemansa tiedostot talteen. Kotihakemisto U: pysyy käytössä kuten ennenkin.

Suurimmat syyt tähän muutokseen ovat käytön epävarmuus ja Windows 10 käyttöjärjestelmään siirtymisen muutokset. Windows 10 käyttöjärjestelmään tullaan siirtymään mahdollisuuksien mukaan ensi lukukaudella.

helpdesk@vamk.fi

2017-04-13: At the moment our students have a so called roaming profile which has enabled the possibility for example for program settings and files stored on the desktop to follow the student from one computer to another.

This feature will be removed May 22nd

The students are required to backup their files independently. The homedrive (U:-drive) will be accessible as before.

The main reasons for this change is the features unreliability and the transition requirements for Windows 10. Depending on the possibilities we will be transitioning our classrooms to Windows 10 during the coming summer.

helpdesk@vamk.fi


15.3.2017: Vanhan Moodlen portal.puv.fi sulkeminen on varmistunut. Kopioithan vanhat materiaalit välittömästi talteen, jos on tarvetta. Palvelu ajetaan alas hetkenä minä hyvänsä. (5.9.2017: Koska tahansa, ilman ennakkovaroitusta.)

2017-03-15: The closure of the old Moodle portal.puv.fi is confirmed. Please copy your old materials immediately if needed. The service will be closed at any moment. (2017-09-05: At any moment now, no more warnings.)


7.3.2017: Työjärjestykset vaativat nykyään kirjautumista. Omaan kalenteriin lisäys oli muutoksen takia jonkin aikaa rikki, mutta on toiminut taas 1.3.2017 lähtien.

2017-03-07: The schedules require authentication these days. Addition to your own calendar was broken for a while because of the change but it's been working again since 2017-03-01.


4.3.2015: ÄLÄ käytä iOS-laitteille (iPad, iPhone) App Storesta ja Andoid-laitteille Google Play -palveluista löytyvää Microsoft Outlook -sovellusta. Sen käyttämässä palvelussa on vielä tällä hetkellä tietoturvariskejä. Käytä sen sijaan laitteesta jo valmiiksi löytyvää sähköposti-sovellusta.

2015-03-04: Do NOT use the Microsoft Outlook application found for iOS devices (iPad, iPhone) from App Store and for Android devices from Google Play. Service being used by the application has some security issues at the moment. Instead use the default e-mail application pre-installed on these devices.


23.9.2014: Portalin automatiikkaa päivitettiin edelleen (vaihe 2/2): Kurssit eivät enää poistu listalta vaan vanhat ovat yksinkertaisesti harmaalla.

2014-09-23: The automatic Portal system has been further updated (stage 2/2): Courses aren't removed from the list any more but are simply greyed instead.


10.9.2014: Portalin automatiikkaa on päivitetty (vaihe 1/2): Vanhat kurssit ovat nyt harmaalla. Muutos koskee kaikkia normaaleja Winhan opintojaksototeutusta vastaavia Moodle-kursseja. Väri muuttuu harmaaksi aina, kun toteutuksen päättymispäivämäärä on ohitettu.

2014-09-10: The automatic Portal system has been updated (stage 1/2): Old courses are now greyed. The change applies to all normal Moodle courses which have a corresponding course implementation in Winha. The colour changes to grey always when the end date of the course implementation has been passed.


20.11.2013: Portalin automatiikkaan on lisätty toteutusten ilmoittautumisten poisto. Jos putosit pois Moodle-kurssilta aiheettomasti, ota yhteys opettajaan tai opintotoimistoon ja pyydä lisäämään toteutusilmoittautuminen Winhaan.

2013-11-20: The automatic Portal system now includes also removals of course implementation enrolments. If you've been dropped from a Moodle course groundlessly please contact your teacher or the student affairs office and ask to be enrolled to the course implementation at Winha.


Ohjeita opiskelijoille Portalin käyttöön (2013-2014): täältä
Aikaisemmin käytössä ollut vanha portaali ja siellä oleva kurssisi ja aineisto löytyvät osoitteesta https://portal.puv.fi/.

Instruktionerna av Portal (2013-2014): klicka här
Den gamla portal, dina gamla kurser och material finns på https://portal.puv.fi/.

Instructions for using Portal (2013-2014): click this link
Old study portal, your old courses and material can be found at https://portal.puv.fi/.

Instructions for teachers: click this link